نایلون (33)

استرچ (10)

سلفون (3)

نایلکس (19)

شیرینگ (5)

کیسه زباله (6)

کیسه فریزر (2)

نایلون حبابدار (1)

لفاف بسته بندی (1)

پلاستیک دسته دار (20)

پلاستیک بسته بندی (4)

طراحی، چاپ و بسته بندی (6)

نایلون کشاورزی و گلخانه ای (6)